OgródArchitekt wnętrz i krajobrazu – Januszówka w Bielsku-Białej

Pracownia architektury z tradycją

Założyciele Pracowni Architektury Januszówka, Przemysław Janusz i Rafał Kozłowski, przyjęli za cel tworzenie ambitnej architektury o jasno zdefiniowanych walorach estetycznych i użytkowych. Projektanci, architekci krajobrazu i designerzy skupieni wokół Januszówki projektowanie obiektów postrzegają jako kontynuację kształtujących miejsce naturalnych procesów krajobrazowych i społecznych.


Projektowanie według architektów wnętrz z pracowni Januszówka

Ogród i odpowiadający współczesnym wymaganiom dom to obszary, które powinno cechować umiejętne, dyskretne wykorzystanie zaawansowanej technologii w służbie komfortowego użytkowania. Projektowanie obiektów publicznych oraz architektura wnętrz z uwzględnieniem powyższego założenia przynosi wymierny efekt w postaci zacierania granicy między budynkiem a krajobrazem, tak widocznej w naszej strefie klimatycznej. Taki sposób podejścia do tworzenia nowych koncepcji, który cechuje architektów związanych z bielską pracownią, pozwala uzyskać wymierne korzyści ekonomiczne i środowiskowe.

Projektowanie mieszkań i domów – oferta pracowni z Bielska-Białej

Projekt mieszkania lub domu przygotowany przez architekta wnętrz z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i upodobań przyszłych mieszkańców stanowi spójnie stworzony komplet opracowań, który przynosi szereg korzyści dla klienta. Warto zdecydować się na kompleksowe aranżacje wnętrz przygotowane przez architekta wnętrz, który weźmie pod uwagę wszelkie aspekty związane z charakterystyką budynku, a także umiejętnie skomponuje jego wygląd z istniejącym otoczeniem.


Korzystając z usług profesjonalnych architektów, możesz mieć stały wgląd w cenę materiałów, których użycie przewiduje projekt mieszkania lub domu. Znacznie ułatwia to także koordynację oraz planowanie poszczególnych etapów budowy lub remontu, skutkuje mniejszą ilością kosztownych pomyłek, ogranicza ilość zaangażowanych w budowę firm, a także upraszcza logistykę i ogranicza zużycie materiałów.


Kompleksowe projektowanie - oferta Januszówki

Wszystkie realizacje pracowni, w tym projekty mieszkań, domów i biur są świadomie lokowane w zastanym krajobrazie i tworzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb użytkowników. Jednym z podstawowych założeń, którymi kierujemy się podczas tworzenia projektów jest umiejętne wpisanie obiektu i wnętrza w otoczenie i stworzenie przestrzeni przyjaznej użytkownikom.


Pracownia oferuje klientom: 


  • projekty wnętrz mieszkalnych — architektura wnętrz i architektura krajobrazu. Są to z pozoru niezależne opracowania, jednak nasze projekty dążą do tego, by na etapie realizacji przynosiły efekt przenikających się wzajemnie krajobrazu i architektury. Tworzone opracowania umożliwiają każdorazowe „wygranie” wartościowej powierzchni. Przy założeniach typu ogród zimowy lub taras architekt wnętrz i projektant krajobrazu pracują wspólnie.
  • projekty krajobrazu — projektowanie parków, ogrodów przydomowych, założeń wodnych i wszelkich jeszcze niezdefiniowanych działań performatywnych w zastanym krajobrazie. Dzięki wiedzy i doświadczeniu, które zdobywaliśmy przez lata, możemy zgodnie z oczekiwaniami reinterpretować każdy obszar krajobrazu wcześniej zapisany przez człowieka lub przyrodę. Rewitalizacja terenów postindustrialnych jest dla nas polem najciekawszych doświadczeń w tym zakresie.
  • projektowanie obiektów usługowych, handlowych, biurowych oraz wnętrz użyteczności publicznej obejmujących strefy nieformalnych spotkań – także na wolnym powietrzu.

kanapa w ogrodzie

MIESZKALNE

 

wnętrze

PUBLICZNE

ogród januszówka

OGRÓD