Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

architektura krajobrazu i dendrologia

W ramach zamówienia publicznego została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa i przetargowa zagospodarowania w zakresie architektury krajobrazu skrzyżowania ulic Ks. Stojałowskiego, Wyzwolenia i Władysława Broniewskiego oraz placu wokół kościoła Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej. W ramach zadania zaprojektowano zieleń, nawierzchnie, małą architekturę i  pełniono nadzór autorski nad inwestycją.

Opracowana dokumentacja projektowa spełniła oczekiwania inwestora, została sporządzona terminowo i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi. Realizacja  inwestycji była prowadzona pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Grupa FIORI

architektura krajobrazu i dendrologia

Na zlecenie FIORI Sp. z o.o. została wykonana kompletna, pełno branżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa w ramach unijnego projektu pn. „Koncepcja rozwoju terenów zieleni w Kędzierzynie Koźlu” w formule zaprojektuj i wybuduj. Inwestorem projektu był Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Sporządzona, kompletna dokumentacja uzyskała niezbędne uzgodnienia, opinie a także pozwolenie na budowę. Prace projektowe zostały wykonane w terminie, z jak największym zaangażowaniem, zgodnie ze sztuką oraz obowiązującymi przepisami.

Ośrodek Reprezentacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej w Helenowie

dendrologia

Na terenie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Helenowie pełniony był nadzór nad pracami pielęgnacyjnymi dziewięciu drzew pomników przyrody. Zakres prac obejmował redukcję uszkodzonych, martwych konarów, zdjęcie suszu oraz założenie wiązań chroniących części korony drzew przed wyłamaniem. Prace przeprowadzono metodą dostępu linowego. Dzięki zdobytej wiedzy, doświadczeniu oraz uprawnieniom do pracy w terenach zabytkowych, zabiegi pielęgnacyjne pod nadzorem JANUSZÓWKI zostały wykonane terminowo i profesjonalnie.

Kalwaria Zebrzydowska Sanktuarium Pasyjno-Maryjne Światowe Dziedzictwo Kultury UNESCO

architektura krajobrazu i dendrologia

Na terenie manierystycznego zabytkowego zespołu architektoniczno-krajobrazowego i parku pielgrzymkowego – Dróżki w Kalwarii Zebrzydowskiej, wykonano prace projektowe oraz ekspertyzę dendrologiczną drzew wraz z pogłębioną diagnostyką instrumentalną. Sporządzona dokumentacja uzyskała niezbędne dokumenty, w tym pozwolenie od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na realizację projektu oraz prowadzenie prac pielęgnacyjnych w drzewostanie.

Gmina Bestwina

dendrologia
W ramach zadania pn. „Park pałacowy w Bestwinie – rewaloryzacja zieleni” kierowano pracami pielęgnacyjno-konserwacyjnymi zabytkowego drzewostanu. Zadanie obejmowało również sadzenie drzew i krzewów w tkance historycznego parku. W kierowaniu pracami uczestniczył zespół osób uprawnionych z Pracowni JANUSZÓWKA. Prace zostały wykonane w terminie i zgodnie ze sztuką arborystyczną.
Dziękujemy

wyróżnienia i nagrody dla pracowni JANUSZÓWKA

Wyróżnienia branżowe oraz referencje wystawione przez usatysfakcjonowanych klientów stanowią wiarygodne potwierdzenie jakości naszej pracy. Wśród nagrodzonych prac znajdują się projekty terenów zieleni o różnym przeznaczeniu, zagospodarowania przestrzeni wokół obiektów zabytkowych, rewitalizacji terenów poprzemysłowych i elementów infrastruktury rekreacyjno-turystycznej. Nagradzano nas zarówno na szczeblu lokalnym – wiele spośród wyróżnień odebraliśmy z rąk przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – jak i w ogólnopolskich konkursach architektonicznych oraz urbanistycznych.

chcesz z nami współpracować?

Wykonujemy kompleksowe projekty ogrodów, wnętrz domów i mieszkań, obiektów i terenów użyteczności publicznej, a także rewaloryzacji i rewitalizacji, zawsze świadomie lokując je w zastanym krajobrazie i koncentrując się na stworzeniu nowoczesnej, funkcjonalnej, przyjaznej użytkownikom przestrzeni. Oferujemy szerokie spektrum działania w zakresie dendrologii począwszy od inwentaryzacji zieleni po skomplikowane ekspertyzy wraz z diagnostyką instrumentalną drzew. W zakresie dendrologii wykonujemy opracowania jako biegli sądowi.