Oferta

Kompleksowe projektowanie krajobrazu i wnętrz

Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu JANUSZÓWKA z siedzibą w Bielsku-Białej to zespół architektów o różnych specjalnościach. Tworzymy kompleksowe projekty krajobrazu, projekty wnętrz i indywidualnych domów jednorodzinnych. Zajmujemy się rewitalizacją i rewaloryzacją terenów, w tym terenów zabytkowych. W naszej ofercie znajdziesz holistyczne projektowanie ogrodów przydomowych oraz planowanie przestrzeni wspólnej wokół budynków użyteczności publicznej. Jesteśmy specjalistami w zakresie dendrologii: wykonujemy diagnostykę instrumentalną drzew, inwentaryzacje zieleni, pełnimy nadzór dendrologiczny. Ponad dwudziestoletnie doświadczenie i nieustanny rozwój pozwala nam na realizację nietypowych i wymagających projektów.

Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu JANUSZÓWKA wykonuje:

Projektujemy ogrody przydomowe, parki, założenia wodne i krajobrazowe, tereny zieleni w przestrzeniach publicznych, również zabytkowych. Inicjujemy działania performatywne i eksperymentalne w zastanym krajobrazie. Dzięki szerokiej wiedzy i przeszło dwudziestoletniemu doświadczeniu możemy reinterpretować każdy zastany obszar zgodnie z oczekiwaniami klienta.

Umożliwiamy pełne wykorzystanie potencjału zastanego wnętrza dostosowując rozwiązania do oczekiwanego standardu, stylu, funkcji, budżetu, wykorzystując atuty stanu istniejącego. Projektujemy zarówno prywatne wnętrza mieszkalne, i przestrzenie publiczne: handlowe, gastronomiczne, biurowe.

Projekty JANUSZÓWKI powstają w oparciu o podejście holistyczne: obiekty architektoniczne i otaczająca je przestrzeń traktowane są jako całość, a proponowane rozwiązania harmonijnie łączą elementy architektury krajobrazu i architektury wnętrz.

Posiadamy uprawnienia inspektorów prac w terenach zieleni oraz rzeczoznawców w zakresie dendrologii, projektowania i urządzania terenów zieleni. Wykonujemy inwentaryzacje zieleni, przygotowujemy opinie i ekspertyzy jako biegli sądowi. Prace dendrologiczne prowadzimy także w terenach zabytkowych, wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków.
Referencje

sprawdź nasze referencje i nagrody

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

PRACE W ZAKRESIE ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I DENDROLOGII

Grupa FIORI

PRACE W ZAKRESIE ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I DENDROLOGII

Ośrodek Reprezentacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej

PRACE W ZAKRESIE DENDROLOGII

chcesz z nami współpracować?

Wykonujemy kompleksowe projekty ogrodów, wnętrz domów i mieszkań, obiektów i terenów użyteczności publicznej, a także rewaloryzacji i rewitalizacji terenów. Zawsze świadomie lokujemy nasze pomysły w zastanym krajobrazie, koncentrując się na stworzeniu nowoczesnej, funkcjonalnej, przyjaznej użytkownikom przestrzeni. Oferta JANUSZÓWKI obejmuje również szerokie spektrum usług w zakresie dendrologii – od inwentaryzacji zieleni po skomplikowane ekspertyzy wraz z diagnostyką instrumentalną drzew. Opracowania dendrologiczne wykonujemy także jako biegli sądowi.
Oferta

etapy współpracy

Współpracę zaczynamy od rozmowy o Twoich oczekiwaniach i potrzebach dotyczących projektowanej przestrzeni. Wstępny etap działań obejmuje ponadto prace przedprojektowe: wizję w terenie, dokumentację fotograficzną, niezbędne pomiary na cele projektu. Każdy z kolejnych etapów realizowany jest przy Twoim udziale i akceptacji, dzięki czemu gotowy projekt precyzyjnie wpisuje się w ustalone wcześniej założenia.

Wprowadzamy Cię w klimat Twojego projektu. Otrzymasz od od nas m.in. układ funkcjonalno-przestrzenny, rzuty aranżacyjne, wizualizacje, modele, karty inspiracji i proponowanych rozwiązań.

Na tym etapie precyzujemy zaakceptowane rozwiązania projektowe, dobieramy wyposażenie i zaproponowane na etapie koncepcji materiały. Koncepcja będzie już rysunkiem technicznym. Wsłuchując się w Twoje potrzeby, wspólnie wybieramy najlepsze rozwiązania spośród propozycji zawartych w koncepcji.

Oddajemy w Twoje ręce pełną dokumentację techniczną, w skład której wchodzą m.in. szczegółowe rysunki wykonawcze, rzuty i przekroje, zestawienia ilościowe potrzebne do wycen, karty katalogowe wybranych materiałów i elementów wyposażenia. Na podstawie  kompletnej dokumentacji technicznej możemy pomóc w wyborze firmy wykonawczej.

Cieszymy się na współpracę z Tobą na etapie budowy. Z przyjemnością pomagamy w realizacji prac budowlanych tak by przebiegały one zgodnie z projektem. Jesteśmy Twoim wsparciem, chętnie służymy pomocą i doświadczeniem. W ramach nadzoru spotykamy się w naszej pracowni na konsultacjach oraz na budowie. Wspólnie z wykonawcą wybieramy najlepsze rozwiązania na etapie budowy.

Mamy tę przyjemność, że nasza współpraca często nie kończy się po realizacji projektu. Piękne, wieloletnie ogrody nierzadko wymagają konsultacji i liftingu, a wnętrza zmieniają się wraz ze zmianą w życiu i pracy ich użytkowników. Pozostańmy w kontakcie – chętnie pomożemy Ci utrzymać najwyższe standardy dobrze zaprojektowanej przestrzeni!