Projektowanie obiektów użyteczności publicznej


Jeżeli chcą Państwo wyremontować swój lokal lub odświeżyć gabinet, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty projektowania obiektów użytku publicznego. Poniższa galeria realizacji na pewno stanie się cennym źródłem inspiracji. Na podstawie zdjęć obejmujących projekty wnętrz biurowych, gastronomicznych, handlowych czy usługowych a także projekty parków, skwerów czy zieleńców poznają Państwo nasz styl pracy oraz wartości, którym kierujemy się na co dzień.


Projektowanie obiektów użyteczności publicznej to także projektowanie przylegających do nich terenów zieleni oraz rewitalizacja krajobrazu. Naszą ofertę kierujemy do zarządców i właścicieli skwerów, parków miejskich, obiektów użyteczności publicznej, obszarów rekreacyjnych na świeżym powietrzu. Szansą na odświeżenie krajobrazu jest również rewitalizacja obiektów poprzemysłowych i opracowania przyrodnicze wraz z gospodarką drzewostanem analizami i ekspertyzami.

Wszystkie       Ogród       Mieszkalne       Publiczne