OgródOgród

Pracownia architektury Januszówka

działa na lokalnym i ogólnokrajowym rynku od 2001 roku.

Założyciele Przemysław Janusz oraz Rafał Kozłowski - od początku kierowali się chęcią stworzenia grupy architektów i designerów zdolnej do wspólnego tworzenia kompleksowo zaprojektowanych enklaw mieszkalnych, gdzie budynek jednorodzinny jest tylko jednym
z wielu elementów programu użytkowego. Równorzędne traktowanie powierzchni mieszkalnej, terenów rekreacji oraz zieleni parkowej
z naciskiem na dopracowanie detalu jest naszą cechą wyróżniającą. Przygotowujemy inwestycje począwszy od wyboru i rekomendacji najciekawszych terenów, przez nadzór autorski nad całością inwestycji, do jej zakończenia i odbiorów. Naszym celem jest sprzedaż usług architektonicznych przy zachowaniu wysokich standardów obsługi klienta.