Ogród

Projekty nowoczesnych oraz tradycyjnych domów i ogrodów – firma Januszówka w Bielsku-Białej

Pracownia architektury z tradycją

Założyciele Pracowni Architektury Januszówka, Przemysław Janusz i Rafał Kozłowski, przyjęli cel ambitnej realizacji projektów inwestycji o precyzyjnie zdefiniowanych walorach estetycznych i użytkowych. Architekci i designerzy skupieni wokół Januszówki projektowanie obiektów postrzegają jako kontynuację kształtujących miejsce, naturalnych procesów krajobrazowych i społecznych. Nowoczesny  i tradycyjny ogród oraz dom cechuje umiejętne i dyskretne wykorzystanie zaawansowanej technologii w służbie komfortowej powierzchni mieszkalnej, w tym otwartych terenów ogrodu. Projektowanie obiektów użyteczności publicznej, aranżacja wnętrz z uwzględnieniem powyższych założeń przynosi wymierne efekty w postaci m.in. zacierania granicy między budynkiem a krajobrazem, tak widocznej w naszej strefie klimatycznej. To wymierne korzyści ekonomiczne i środowiskowe.

Oferta


Indywidualny projekt domu, aranżacja wnętrz, projekt ogrodu przydomowego jako komplet spójnych opracowań przynosi wymierne korzyści dla klienta. Na podstawie jednej oferty wykonawcy można poznać sumaryczną cenę wykorzystanej w budynku i ogrodzie technologii betonów, kamienia, instalacji. Znacznie ułatwia to także koordynację branżową i etapowanie budowy, skutkuje mniejszą ilością kosztownych pomyłek, mniejszą ilością firm na budowie, upraszcza logistykę i zmniejsza ilość materiałów. Realizacje Januszówki są świadomie lokowane w zastanym krajobrazie i dedykowane indywidualnemu klientowi.


Architektura wnętrz i architektura krajobrazu, odrębne opracowania na etapie realizacji przyniosą efekt przenikających się wzajemnie krajobrazu i architektury. Indywidualny projekt umożliwia każdorazowe „wygranie” wartościowej powierzchni. Przy opracowaniach typu ogród zimowy lub taras, architekt krajobrazu i architekt wnętrz pracują wspólnie.


Projektowanie biur projektowanie wnętrz użyteczności publicznej, a w nich stref nieformalnych spotkań – także na wolnym powietrzu, „uwolnienie od biurek” i wgląd na wirydarz.


Projektowanie parków, projektowanie ogrodów przydomowych, projektowanie założeń wodnych i wszelkich jeszcze niezdefiniowanych działań performatywnych w zastanym krajobrazie. Dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu będziemy w stanie, zgodnie z oczekiwaniami, reinterpretować każdy format krajobrazu wcześniej zapisany przez człowieka lub przyrodę .

MIESZKALNE

 

PUBLICZNE

OGRÓD

 Kontakt

Jeżeli zainteresowała Państwa nasza oferta, zapraszamy do sprawdzenia szczegółów. Wykonanie projektu ogrodu przydomowego projektu rezydencji , projektu domu w nietypowej konfiguracji, w relacji do niekorzystnego otoczenia, a także jako przebudowy lub adaptacji jest naszą specjalnością.