Wieża szybu Prezydent rewitalizacja terenów zieleni

Opracowaniem objęto teren z wieża wyciągową z 1933 roku jako dominantą oraz z istniejącą zielenią wysoką (kasztanowce). Funkcja przyrodniczo krajobrazowa założenia została zaprojektowana w taki sposób, aby odwiedzający byli w stanie z każdego miejsca łatwo trafić do wieży, co stanie się istotne w chwili, gdy kompozycja zyska efekt labiryntu. Istniejąca, wysokiej wartości krajobrazowej i przyrodniczej zieleń wysoka stanie się integralnym elementem całego założenia.

Projekt został wyróżniony w ogólnopolskim konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich na Najlepszą Przestrzeń Publiczną w Polsce 2014 w kategorii Nowo wykreowana przestrzeń publiczna w zieleni, oraz zdobył główną nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego 2013 w kategorii Zrewitalizowana Przestrzeń Publiczna.