Stadion w Jasienicy

Projekt zespołu urządzeń sportowych przy Gimnazjum w Jasienicy obejmował: bieżnię, boisko uniwersalne ( koszykówka, siatkówka), boisko do piłki nożnej, skocznię do skoku w dal, rzutnię do pchnięcia kulą oraz bieżnię na 100 m służącą również jako strzelnicę.

Powierzchnia terenu: 5146,00 m²