Rynek w Ślemieniu

Założenie inwestora oraz Pracowni Projektowej Architektury Krajobrazu „Januszówka” miało na celu wyraźne wyodrębnienie płyty rynku, ciągów pieszych, pieszo-jezdnych, jezdnych, terenów zieleni urządzonej, a także podkreślenie pierzei rynku.

Projekt nominowany do finału ogólnopolskiego konkursu “Życie w architekturze” w kategorii Najlepsza Przestrzeń Publiczna w Polsce w latach 2000-2012, a także do konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich na Najlepszą Przestrzeń Publiczną w Polsce.