Park w Ślemieniu

Założenie inwestora oraz Pracowni Projektowej Architektury Krajobrazu Januszówka miało na celu zagospodarowanie terenu dawnego paru. Zaprojektowano ciągi piesze wraz z placami, niewielką scenę oraz wiatę na ognisko, a także odtworzono fragment dawnego założenia wodnego w historycznym parku.

W 2011 roku projekt zdobył wyróżnienie Marszałka w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego. kategorii rewitalizacja.