Łódź

Leśna polana zachęca do budowy czegoś co pozwala obcować z przyrodą w sposób niczym nie ograniczony.
Doszliśmy do wniosku, że trzeba się wznieść jedną kondygnacje nad ziemie. To daje możliwość regulacji natężenia bliskich kontaktów z przyrodą. Szczególnie wtedy, gdy mieszkańcy pochodzą z dużego miasta.