De Velde

Dominujący motyw przewodni zawłaszcza przestrzeń publiczną o wiele większą niż ta, której został pierwotnie przyporządkowany.
O ile wyróżni się na tle szeregu typowych rozwiązań architektonicznych zwróci na siebie uwagę i zainicjuje trwałe skojarzenia z prezentowanym produktem.