Szczyrk

Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku oraz zagospodarowanie centrum miasta Szczyrk. Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu “Januszówka” wykonała projekt w w oparciu o koncepcję arch. Edwarda Lacha.

Miejsce: Szczyrk
Powierzchnia: plac centrum 9891,25 m2
Ciąg rowerowo-pieszy 3336,09 mb

Projekt został wielokrotnie nagradzany. Zdobył w 2012 r. nominację do konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich na Najlepszą Przestrzeń Publiczną w Polsce i w tymże konkursie pod patronatem honorowym Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego, zdobył wyróżnienie. W tym samym roku został również wyróżniony przez Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego, a w 2015 roku został wybrany do finałowej dziesiątki projektów reprezentujących Polskę w Międzynarodowej Wystawie ” Współczesna architektura krajobrazu w krajach Grupy Wyszehradzkiej”.