Aluprof S.A Bielsko-Biała

Koncepcja zespołu budynków biurowych dla ALUPROF S.A w Bielsku-Białej.

Rozwiązanie gwarantujące osiągniecie optymalnego wskaźnika ekonomicznego budowy i użytkowania.