Wieża szybu Prezydent rewitalizacja terenów zieleni

Wieża szybu Prezydent rewitalizacja terenów zieleniWieża szybu Prezydent rewitalizacja terenów zieleniWieża szybu Prezydent rewitalizacja terenów zieleniWieża szybu Prezydent rewitalizacja terenów zieleniWieża szybu Prezydent rewitalizacja terenów zieleniWieża szybu Prezydent rewitalizacja terenów zieleniWieża szybu Prezydent rewitalizacja terenów zieleniWieża szybu Prezydent rewitalizacja terenów zieleniWieża szybu Prezydent rewitalizacja terenów zieleni

Opracowaniem objęto teren z wieża wyciągową z 1933 roku jako dominantą oraz z istniejącą zielenią wysoką (kasztanowce). Funkcja przyrodniczo krajobrazowa założenia została zaprojektowana w taki sposób, aby odwiedzający byli w stanie z każdego miejsca łatwo trafić do wieży, co stanie się istotne w chwili, gdy kompozycja zyska efekt labiryntu. Istniejąca, wysokiej wartości krajobrazowej i przyrodniczej zieleń wysoka stanie się integralnym elementem całego założenia.

Projekt został wyróżniony w ogólnopolskim konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich na Najlepszą Przestrzeń Publiczną w Polsce 2014 w kategorii Nowo wykreowana przestrzeń publiczna w zieleni, oraz zdobył główną nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego 2013 w kategorii Zrewitalizowana Przestrzeń Publiczna.