Amfiteatr w Szczyrku

Amfiteatr w SzczyrkuAmfiteatr w SzczyrkuAmfiteatr w SzczyrkuAmfiteatr w SzczyrkuAmfiteatr w SzczyrkuAmfiteatr w Szczyrku

Projekt ten zakłada kompleksową modernizację terenu otaczającego amfiteatr w Szczyrku. Podstawowym założeniem jest przekształcenie tego terenu pod względem funkcjonalno-estetycznym.